Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Abdiás könyve

Abdiás a legrövidebb a Héber Iratok könyvei közül, huszonegy versre felosztva. Abdiás evének jelentése Jah szolgája. Sok bibliai szereplő van, akik ugyanezt a nevet viselik, de egy sem azonos azzal, aki negyedikként volt megjelölve a kicsi próféták közül. Sok külömböző vélemény van Abdiás azonosságát illetőleg, de pont ezek a nézeteltérések bizonyítják azt a tényt, hogy ezek az ellentétes vélemények nem megalapozottak. A valóságban nem is az a fontos, hogy megállapítsuk a személy azonosságát, vagy kilétét, hanem az a jövendölés, amelyet Isten általa kimond, és feljegyez.

Az Írások pontosan nem határozzák meg az időt amelyben Abdiás élt, de az írás tartalma szerint a könyv nagy valószínűséggel röviddel azután keletkezett, amikor Jeruzsálemet elfoglata Babilon. Abdiás Edom ellen mondott próféciájában, megemlíti, hogy abban az időben az edomiak örvendező szemlélői voltak Jeruzsálem bukásának, és lakosai fogságba hurcolásának, résztvettek a júdabeliek kirablásában, és elzárták az utat a menekültek előtt. (Abd 11-14. lásd. Zsolt 137:7. Jer sir. 4:21,22. Ezék 35:1-15). Abdiás proféciája beteljesűlt, Kr.e. 607-ben Edomot is utoléri a fogság és a nemzet örökre megszűnt létezni.

Abdiás könyve egy folytonos vád Edom ellen, és egy ítéletet tartalmazó üzenet, amely bejelenti annak teljes pusztulását. Istentől ered a felszólítás a gyülekezésre, Keljetek fel, és támadjuk reá haddal! Isten feltárja sok ideig rejtett titkos bűneit, megjövendőli, hogy szövetségesei ellene fognak fordulni. A mészárlás kiterjed Ézsau hegyére addig, amíg nem marad egy lakos sem, mivel nagy lesz az ő nyomorúsága! (Abdiás 1-9). A 10-16. versben Abdiás megmondja az okot is: A Jákob öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatól mindörökre!.

Az utolsó öt vers Edom szomorú végéhez csatol egy jövendölést, amely Jákob házának elkövetkezendő dicsőségéről beszél. Edom pusztításával ellentétben Jákob házára nézve meg van jövendőlve a fogságból való hazatérés, és az ország felépűlése. Szabadítok mennek fel a Sion Hegyére, és Istené lesz a Királyság. Petra, Edom fővárosa, a sziklába vájt város ma lakatlan hely. A szószerinti Edom örökre meg lett semmisítve. A kiirtása Nabukadnezár seregeinek a beözönlésével egyidőben kezdődött kb. öt évvel Jeruzsálem elesése után. A jelképes Edomra vonatkozó jövendölés beteljesedése folyamatban van a vég e napjaiban, és ennek csúcspontja határozottan közeleg. Mindezek az Abdiás könyvnek kánonját igazolják.