Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Aggeus könyve

Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának a Jehosadák fiának, a főpapnak mondván Agg 1:1 A bevezetőben megtudjuk az időpontot amikor Aggeus könyve iródott és, hogy kihez iródott. Aggeus próféciája, akinek neve ünnepiest jelent, három rövid szónoklatból áll, három különböző napon kijelentve. Az utolsót a kilencedik hónap huszonnegyedik napjon, II. Dárius második évében jeleni ki. Tehát az első, és az utolsó szónoklat között eltelt három hónap és huszonnégy nap. A leirás nem csak a tartalmát tekintve rövid, hanem az idő is amit átfog. Keveset lehet azonban ismerni Aggeusról az emberről, valószínű, hogy Zorobábellel tért vissza Babilonból Kr. e. 537-ben.

Tizenhat évvel előbb, (Kr. e. 537-ben) Zorobábel visszatér a fogságból ötvenezer júdabelivel, hogy újraépítsék a templomot. A számáriabeliekkel találták szembe magukat, akiknek egy idő után sikerült félbeszakítani helyreállítási munkát. Összeesküvéssel egy hivatalos Perzsa törvényrendelet kiadását kérték, a teokratikus helyreállítási munka ellen. Így tizenhat évre a templomépítés munkálata felfüggesztődőtt. Ebben az időszakban rendelte Isten Aggeus prófétát, II. Dárius második esztendejében, Kr. e. 520-ban. Ezsd 1: 1-4. 2:1,2. 4:1-5:1.

Voltak néhányan a fogságból visszatértek között, akik azt mondták: nem jött még el az idő az Úr házának az újraépítésére. Később ezek a buzgó elkedvetlenítők panaszkodtak, azt mondván, hogy az új templom, amely épülőfélben volt nem hasonlít egyáltalán ahhoz, amelyet Salamon épített. Agg 1:2 2:3. Aggeus bátorította azokat, akiknek az Úr háza iránt csökkent a hitük, és feltárta azon Júdabeliek hanyagságát, akik felújított házakban laktak, és elnézték azt, hogy az Úr háza romokban hever. Ebből az okból az ég nem harmatozott, és a föld nem adott termést. A termés sorozatosan elveszett, az évszakok terméketlenné váltak, és a bő vetésből kevés terméshez jutottak, majd elszegényedtek. Agg 1:4-11. Aggeus szavai mélyen bevésődtek a nép és vezetőik Zorobábel, és Jósua szívébe. Megszegvén a birodalom rendeletét, egy hónapon belül a templomépítést újrakezdték. Agg 1:12-15.

Aggeus második szónoklata a templomépítés kezdetétől egy hónapon belül hangzott el, azoknak akik az új templomot ocsárolták, szerintük nem hasonlitható össze Salamon templomának dicsőségével. Ez a Zorobábelhez, Jósuához, és a maradékhoz intézett szónoklat biztosította azt, hogy ennek az utóbbi háznak a dicsősége nagyobb lesz az elsőnél, mivel Isten megrázza az összes nemzeteket, és az összes nemzetek kincse ehhez a templomhoz fog jönni. Két hónap, és három nappal később a templom alapja le lett fektetve, és a harmadik szónoklat a papokat vonja feleőségre a nemzet múlt tisztátalanságáért. Agg 2.10-19. Felkéri őket, hogy vegyék figyelembe a csapásokat, ami miatt elveszett a termés, és áldásokat ígér az újraépítés munkálatainak az elkezdése miatt. A munkálatok előrehaladtával Isten megáldotta buzgóságukat, és bátorságukat, és II. Dáriust arra késztette, hogy megújítsa Cirus rendeletet, jóváhagyván a munkálatokat. A rosszindulatú ellenség, a szamaritánusok meg lettek alázva. A negyedik szónoklat ugyanezen a napon hangzott el, és ez kizárólagosan Zorobábelhez lett intézve Agg 2:20-23. Megjósolta, hogy Isten meg fogja rázni a gonosz világát, megsemmisíti királyságait, és kormányait, és hatalmát a nagyobb Zorobábelnek, Krisztus Jézusnak adja.