Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Efézusiaknak irt levél

A Chester Beatty 2. számú tekercs, amely a III. század elején íródott, magába foglalja egy 86 oldalas kódexét Pál apostol leveleinek. Ezek között található az Efézusbeliekhez intézett levél is. A kezdő vers Pált azonosítja a levél írójaként, hasonlóképpen az Eféz 3:1 a 4:1 és a 6:20 is. A levél írás idejét és helyét is megtudjuk, éspedig Róma, amikor Pál fogolyként volt ott Kr. u. 59 és 61 között. Valószínű, hogy a levél ezen időszak vége felé íródott. Egyesek nem akarják elfogadni Pál írásaként, mivel nagyon hasonlít a Kolossébeliekhez írott levélhez, és úgy tartják, hogy nem írhatott két ennyire hasonló levelet. Nagyon valószínű azonban az, hogy az Efézus, Kolossé, és a Filemon levelek szinte ugyanabban az időben lettek írva, Tikhikus, és Onesimus által. Eféz 6:21,22. Kol 4:7-9. Fil 10,12.

Pál miután köszönti őket, Isten jóságáról beszél, hogy őket fiaiként fogadja el Krisztus által, és a mennyei örökség elnyerésének ígéretét, azáltal bizonyítja, hogy elküldi nekik a Szent Szellemet. Megnyíltak értelmi szemeik, hogy meglássák a Krisztussal való uralkodás kiváltságát, aki mindenek fölé emeltetett kivéve magát Istent. Krisztus Jézus az egyház feje, amely testének tagjaiból áll. Eféz 1:1-23. Istennek a pogányok iránti kegyelme különösképpen előtérbe kerül. Ők egykor távol voltak Istentől, távol Isten választott népétől, a törvényszövetség miatt. Most azonban Jézus Krisztus eltávolította ezt a válaszfalat a kegyelem által, és úgy a zsidók, mint a pogányok Istenhez közeledhetnek. Eféz 2:1-21.

Buzdít az egység megtartására, szentségre, és szeretetre buzdít, a tisztátalan viselkedés, és beszéd kerülésére, és tanácsolja, hogy az idő legyen megvásárolva Isten szolgálatára. Meg van említve a feleségek, férjek, gyermekek, szülők, szolgák, és urak kötelezettségei. Hangsúlyozza az istenben való megerősödést, és az Isten fegyverzetének felvételét a gonoszság lelkei ellen. Ami magát Pált illeti, azért imádkozik, hogy mindig tudja hirdetni az evangéliumot, még akkor is ha ő egy láncokban vert követ. Eféz 4.1 - 6:24.