Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Júdás levele

E szavakkal kezdi az író: Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia. Júdás nem nevezi magát apostolnak, de volt két apostol aki ezt a nevet viselte. Mindannak ellenére, hogy ez a dolog nem zárja ki, hogy ő lett volna a hű Júdás apostol, az író az apostolokról harmadik számban beszél, az ők melléknevet használva a mi helyett 17 és 18 vers. Úgy tűnik tehát, hogy az író nem sorolja magát az apostolok közé. Júdás, Jakab testvére és úgy tűnik, hogy ez a Jakab a levél írója, aki Jézusnak egyik testvére volt, neve meg is jelenik, Jézus testvéreinek felsorolásánál Máté 13:55; Márk 6:3, lásd még Ján 5:7; Csel 1:14. Júdás úgy jelöli meg magát, mint Krisztus szolgája, és nem Jézus testvére.

Júdás levele nem egy gyülekezetnek, csoportnak vagy egyháznak íródott, hanem egy általános levél, amely elterjedt a keresztyének között. A levél figyelmeztet a hamis tanítókra, akik észrevétlenül befurakodnak és a kegyességet bujálkodásra használják, megtagadván Istent és Krisztust. Majd Júdás megemlíti olvasóinak, hogy Isten, hogyan büntette meg a rég múlt gonosztevőit. Isten iránti tiszteletből, mint legfőbb méltóság, Mihály arkangyal nem merészelt az Ördög ellen gyalázó ítéletet mondani, amikor vitatkozott vele Mózes teste fölött. Ezek hasonlók a gyilkos Káinhoz, a telhetetlen Bálámhoz, mint valami víztelen fellegek, mint valami gyümölcstelen fákat ki kell szaggatni, mint a tengernek megvadult habjai, amelyek rútságukat tajtékozzák, mint tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. Jelenlétük megfertőzi a keresztyén gyülekezeteket. Sok évszázaddal Noé özönvize előtt a hűséges Énok, megjövendölte ezen törvényteleneknek azt az időt, amelyben Krisztus elpusztítja őket. Isten és Krisztus hű szolgái, kell kerüljék ezeket a zúgolódókat és elégedetleneket, akik saját kívánságaik szerint járnak, dicsekedvén és embereket dicsérvén, hogy előnyhőz jussanak. A hű szolgák vissza kell emlékezzenek Krisztus szavaira és az apostolok figyelmeztetéseire, e gúnyolódókat illetőleg. Épüljetek a hitben. Maradjatok meg Isten szeretetében. Mutassatok kegyelmet, de gyűlöljétek még a ruhát is amelyet a test beszennyez. Annak, aki titeket az eleséstől megőrizhet és ki tisztán megtart, Istené legyen a dicsőség, a nagyság a hatalom és az uralkodás mindörökké. Júd 1-25