Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Kolosszébeliekhez irt levél

Pál nem prédikált e levél megírása elött a Kolossébelieknek. Kol 2:1. Egyike azoknak, akik e városban az evangéliumot hirdették, Epafróditus volt. Kol 1:7 Lehetséges, hogy a Kolossébeli gyülekezet Pál közeli társa által, az apostolnak hároméves efézusi tartózkodásának ideje alatt lett alapítva, harmadik prédikálási útja alkalmával. Pál miközben Rómában láncok között volt, az első bebörtönzése során, Epafróditus látogatása alkalmával hírt kap a Kolossébeli keresztyén gyülekezetről. Kol 1:8 4:3,10.18. Ez készteti Pált, hogy megírja levelét a Kolossébeliekhez.

Pál örül a Kolossébeliek hite, szeretete, és a gyülekezet haladása miatt, és imádkozik, hogy gyarapodjanak az ismeretben és a jó cselekedetekben. A megváltás Krisztus vére által jön. Krisztus úgy van azonosítva, mint elsőszülött az összes teremtmények között, lévén az-az eszköz, aki által Isten megalkotja a többi teremtményt. Krisztus a test az egyház feje, az első aki szellemi életre lett feltámasztva. Azok az emberek, akik egykor távol voltak Istentől, most családi viszonyba kerültek a Teremtővel Krisztus vére által. Pál a maga szolgálatára hívja fel a Kolossébekiek figyelmét, és örömét fejezi ki, hogy Krisztushoz hasonlóan viselnie kell testi szenvedéseit. Kol 1:1-29.

A második fejezetben buzdításokat közöl. Arra figyelmezteti őket, hogy ne engedjék magukat elbűvölni a képmutató emberek hiábavaló bölcsessége által. Meg említi, hogy Istenben és Jézus Krisztusban el van rejtve a bölcsességnek és tudománynak minden kincse. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés, és az üres csalás által, amely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Pál biztosítja őket arról, hogy a régi törvényszövetség követelményei beteljesedtek, és el lettek törölve Jézus Krisztus által. Éppen ezért a napok az ünnepek és más árnyékok betartása már a múlté. Krisztusban a követők fel lettek szabadítva a törvény követelményei alól, holtak e világ és a test cselekedetei számára. Kol 2:1-23.

Nem követhetjük a régi magatartásunkat, a keresztyén fel kell öltözze az új embert hogy élővé váljon, a kegyelem, az alázatosság, a jóság, a szelídség, a hosszútűrés, a megbocsátás, a szeretet, és a béke által. Kol 3:1-17. Majd Pál tanácsokat ad a családi béke és harmónia érdekében, megismétli a feleségek, férjek, szülők, szolgák és urak kötelezettségeit. Kol 3:18–4:1 Arra kéri a Kolosszébelieket, hogy mindig kegyesen válaszoljanak az emberek őszinte kérdéseire.