Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Mikeás könyve

Mikeás, akinek neve azt jelenti: kicsoda hasonló Jahhoz? Mikeás Moreset vidékéről származott, (1:14) Jótám, Akház, és Ezékiás uralkodásának idején prófétált, (Kr. e. 774-716.) üzenete Izrael és Júda királyságára vonatkozott. Az a tény, hogy a prófétáról el van mondva, hogy moresetiböl származik, nem csupán a születési helyére történik utalás, hanem, hogy meg tujduk különböztetnia Mikeástól aki Jemla fia volt, aki másfél évszázaddal korábban élt. (I Kir 22:8). A Mikeás név a Micaiah-nak rövidítése. A moreseti Mikeás kortársa volt Ésaiás, és Hóseás prófétának.

A második verssel kezdődik, a tulajdonképpeni prófécia, amely hét fejezeten át tart. Három fejezet azzal a felhívással kezdödik hogy haljátok, ezek részekre osztva képezik a prófécia három részét. Ezek közül mindenik egy dorgálással és fenyegetéssel kezdödik, majd egy ígérettel vagy egy reményt fakasztó üzenettel fejeződik be. Az első rész (Mikeás1:2-2:13) Isten, népe ellen való eljövetelét írja le tűzes felháborodással, ennek bűnei miatt. Samária olyan lesz, mint egy kőhalom a mezön, az alapjáig lesz lerombolva, így a sebe gyógyíthatatlan lesz. Ez be is teljesedett amikor Samária Kr. e. 740-ben asszíriai fogságba került. Az Asszír fenyegetések Jeruzsálem kapujáig hatottak Ezékiás idejében. A záró versekben meg van ígérve Izrael egy maradékának az összegyűjtése. E prófécia érvényes napjainkra is, az utolsó idökre, amikor Isten megtisztitja népét.

A harmadik fejezettel kezdetét veszi a második rész, amely az ötödik fejezet utolsó versével ér véget. A nép vezetői vannak felszólítva, akik elferdítik az igazságot és üldözik az igaz imádókat. A hamis próféták, akik megfertőzik a népet, azzal vannak vádolva, hogy eltévelyítik a népet, ezért teljes sötétség száll rájuk. A papok pénzért tanítanak, a próféták pénzért jövendölnek, miközben azt állítják, hogy Isten velük van. Azért mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem.

Majd szép mondatokkal írja le a próféta Isten helyreállított házát, ahol majd összegyűlnek a népek és a nemzetek. Örök békéért való teljes átalakulás, a háborúnak még nyoma sincs a Királyság uralom kezdetén. Egy hűséges maradék vissza fog térni a babiloni fogságból, és azok, akik előbb örvendeztek Sion bukása felett, először elszomorodnak, majd meg lesznek verve Sion leánya által. A kegyetlen Asszírok sikere csak ideiglenes lesz, földjük el lesz pusztítva. Jákob maradéka, az igaz Uralkodó által lesz vezetve, azok, akik visszatérnek, olyanok lesznek sok ember számára, mint egy harmat és mint egy sűrű eső a fűnek, amely az Úrtól származik. Megjövendöli a gyermek, Jézus születését, a júdabeli Betlehemben. (Máté 2:4-6).

Isten meghívja az egész földet, hogy nyilvánosan hallgassa meg vitáját a népével. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. (Mik 6:8). Ennek ellenére, az erőszak, a hazugság, a csalások és a csalárdságok, kéz a kézben mennek együtt a szertartásos szokásokkal és a nyílt bálványimádattal. A próféta fájlalja, hogy oly kevés az igaz, és hogy Izrael keze kész a gonosztevésre. Nem lehet hinni senkiben, ezért az embernek az ellensége az ő háznépe. Azok, akik a jó felé hajlanak, Istenhez fordulnak. Az elnyomó ellenséges Babilon, figyelmeztetve van, hogy Isten, aki irgalommal teljes, megbocsát az ő hűségeseinek, de bosszút áll ellenségein.