Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Náhum könyve

A Náhum név jelentése, vigasztalás, de üzenete nem vigasz volt, hanem egy teherről beszél, Ninive terhéről. Ez egy ítélet a kegyetlen Asszírok ellen. Isten haragja kitör és a próféta ezt szép jelképes nyelven mutatja be. Például: a Seregek Istene szélvészben, és viharban van, lábainak pora a felhő, megfeddi a tengert, kiapasztja azt, minden folyamot kiszáraszt, elfonnyad a növényzet, a hegyek reszketnek, a halmok szétmállanak, és a föld megrendül. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsulásának tüzét? Persze egyetlen ellenség sem! Isten azonban ismeri azokat, akik bíznak Benne, és csak számukra jelent Isten eljövetele vigaszt. (Náh 1:1-7).

Isten azért jön el, hogy ellenségeit elpusztítsa: Elpusztít ő, nem lesz kétszer veszedelem nem lesz többé megengedve a hatalomra vágyó Asszíriabelieknek, hogy Ninivéből elnyomják, Isten népét, mivel Isten letöri népe nyakáról az Asszírok jármát. (Náh 1.8-15, Náh 2:1-3).

A második rész negyedik verse mutatja be Ninivét, a harci szekerek vad zűrzavaros zaja hallatszik, a sok összeütközés lezárja az utakat, és járatokat. A vitézek csatára készek, védik a vár falait. Mindez azonban hiába. Ninive vára meg van támadva és ki van fosztva. Hol van most a kapzsi Asszír király, és erős serege? Most csak bús szívek, remegő térdek, sápadt arcok, vannak, és ezek gyorsan a seregek Urának bosszúálló kardja alá esnek. (Náh 2:4-13).

A Náhum könyvének harmadik, egyben utolsó fejezetében leírja azt a szégyent és romlást, amely ezt követően a vérengző Ninivére következett. Nincs senki, aki megsirassa, vagy segítse. A próféta a nyolcadik versben Ninivét az egyiptomi No-Amonn lakatlanságával hasonlítja össze, Etiópia és Egyiptom bár szövetségesei voltak, mégis fogságba hurcoltatott. Hasonló sorsban részesül Asszíria is. Aki segíteni próbál rajta, azt is elpusztitja a Seregek Ura.

Náhum próféciájának szószerinti beteljesedése Ninivére vontakozott. Kr. e. 625-ben Ninivé elesik a babiloniak által Nabukodonozor vezetése alatt, akiről Isten úgy beszél, mint Az Én szolgám. A Náhum szövegére utalva olvassuk a következőket: (1:8. 2.6,8). De gáttörő árvízként pusztítanak helyén. A folyóvizek kapui megnyílnak, és a palota megrendül. Ninivé olyan volt, mint a bővizűtó eleitől fogva. Erről van egy érdekes történelmi beszámoló. Azt mondják, hogy a Tigris folyó áttört a vár falán, elárasztván azt és az Asszír király, egy nagy gyász oltárt állított fel a palotában, amelyen ő, szolgái és ágyasai meghaltak, amikor felgyújtották a várost. Tehát az ostromló Babiloniak behatoltak a fal repedésén, és bevették a részben elárasztott és felgyújtott Ninivét. A megáradt vizek jelnetik Nabukodonozor özönlő haderejét. (Prologue of Nebucadnezzar G. R. Tabouis-tól 1931)

Milyen időszakban prófétált Náhum? Próféciáját kimondta és leírta még mielőtt Ninivé vára elesett volna Kr. e. 625-ben, mivel megjövendőlte ezt a csapást. Könyvét No-Amonn elesése után írhatta kb. 664-ben Kr. e., mivel utalt erra a katasztrófára, megijesztvén Ninivét, hogy ugyanolyan sorsra fog jutni. (Náh 3: 8-10). Tehát a Náhum bibliai könyv Kr.e. 664 és 625 között írodott.