Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Zakariás könyve

Zakariás jelentése, Isten megemlékezett. Zakariás, Aggeus kortársa volt, és két hónappal Aggeus első szónoklata után kezdett prófétálni. Tehát Zakariás próféciáinak történelmi feltételei azonosak az Aggauséval. Zakariás néha úgy van nevezve, hogy Zakariás a Berekiás fia, aki Iddó fia. Zakariás egyidőben próféta,és pap is volt. (Neh 12:12,16). Prófétai szolgálatának kezdetén még fiatal volt, és ezt a szolgálatot legkevesebb két évig folytatta, egészen Kr. e. 518. Zak 1:1 2:4. 7:1. Ezsd 5:1 6:14.

Zakariás könyvények első része egy sorozat látomásból áll, amely a templom és annak újraépítése reményét tükrözi. A próféta az Úr lovasait látja amint a föld ügyeit szemlélik, és hallja a templom kiegészítésének és Jeruzsálem virágzásának ígéretét. Látja azt a négy szarvat, amely szétszórta Izraelt, és azt a négy mesterembert, amely le kell törje a szarvakat. Látomásban egy embert lát, akinek mérőzsinór van a kezében, aki Jeruzsálembe jön, és megjósolja ennek gyarapodását és virágzását, és más nemzetek egyesülését az Úrral. Egy Sátánhoz intézett szemrehányást hall, és látja a főpap Jósua szennyes ruháit, aki ünnepi ruhába van öltöztetve. Egy hétágú arany gyertyatartót lát, amely mellett ott van két oldalt egy-egy olajfa, hogy ellássa olajjal, majd látomásában hálakiáltásokat hall mivel letétetett a templomnak az alapköve. Egy repülő tekercset lát látomásban, amely átkot jelent azok számára, akik kirabolják Istent, és akik hamisan esküsznek előtte. Látja a babiloni bűnt eltávolítva Isten által, a helyreállított maradéktól. Végül négy lovas szekeret lát, amely Isten hadseregének jelképe. Az Isten templomának építője úgy van azonosítva, mint Csemete, aki pap lesz az Isten trónján. A böjtölési és bűnbánási ceremóniák helyet kell adjanak az öröm és a vígság idejének. A helyreállított Sion kell virágozzon, és emberek az összes népekből megragadják egy zsidók ruháját, hogy kövessék őket Jeruzsálembe, azokért az áldásokért, amelyekben Isten az ő népét részesítette.

Zakariás próféciájának második része a 9-14. fejezetig teljesen prófétai hangnemű és jellegű, ellentétben az első résszel, amely tele van Dániel és Ezékiel könyvéhez hasonlóan prófétai látomásokkal. A tárgy teljes megváltoztatása a feltételezhető oka a bemutatás és a kifejezésmód megváltoztatásának. Hasonló kifejezésformák, és azonos prófétai üzenetek kötik össze a két részt. A legmeggyőzőbb dolog arra nézve, hogy ugyanaz a szerzője e könyv második felének is, az, hogy ismerve voltak azok a próféták, akik Jeruzsálem pusztítása után következtek, de utalva erre rámutat e próféciák jövőbeni beteljesedésére. A második rész tehát nem lehetett más által írva, Zakariás előtt, hanem az elsőhöz hasonlóan ennek a zsidók száműzetése után kellett íródnia.

Ez az utolsó rész kinyilatkoztatja a nemzetek elleni bosszút, megjövendöli Krisztus bevonulását Jeruzsálembe szamárháton mint király. A királyság uralmának kiterjedését az egész földre, és népének az összegyűjtését, Krisztus elárulását harminc ezüstpénzért. Ismertetve van a nép kétharmadának az elesése, az egyharmaddal ellentétben, amely megtarttatik egy tisztítás által. Az utolsó fejezet megjövendöli a nemzetközi ostromot Jeruzsálem ellen Isten napján. Az olajfák hegye lesz menedékként kiválasztva népe számára.

A Keresztyén Görög Íratok utalásai, utólag igazolják Zakariás könyvének hitelességét, hasonlítsátok össze a Zak 8:16-ot. Az Eféz 4:25-el Zak 9:9 Máté 21.4,5. Ján 12:14-16. Zak 12:10 Ján 19:37. Zak 13:7. Máté 26:31. Márk 14:27.