Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

A mennyek országának kulcsai

Mit jelentenek a Máté 16:19-ben említett mennyek országának kulcsai? És mit kellett, hogy megkötözzön és megoldjon a földön Péter, hogy az a mennyekben is kötve és oldva legyen?

A kulcs szó a mennyek országáról szóló bizonyos igazságok feltárását, ismertetését jelenti. Jézus azért beszélt Lukács 11:52-ben a tudomány kulcsáról, mondván: Jaj nektek törvénytudók, mert elvetettétek a tudomány kulcsát; ti magatok nem mentek be és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok.Pál apostol a Kolosé levél 1:26,27 verseiben a mennyek országának titkairól beszél, mely el volt rejtve ősidőktől fogva, de most megjelentetett a szenteknek. Elsőknek a zsidók közüli hűségesek (Pünkösdtől kezdve) értették meg e titkot, és azután a pogányok (nemzetek) közül is. Ugy a zsidóknak, mint a pogányoknak is Péter apostol nyitotta, tárta fel az utat. Azóta e kulcsokra nem volt többe szükség, mert e kulcsok használata a Péternek adott megbízatás értelmében beteljesedett. Pünkösdkor az igazságot megkapta a gyülekezet, és nem sokkal rea meg is íródott, amit ma Újszövetség néven ismerünk, ekkor a kulcsok már nyilvánosak voltak, hirdetve akkárcsak napjainkban.

A megközötés és megoldásra vonatkozó szavak arra utalnak, hogy Jézus megerősítette az apostol tevékenységét, aki megmutatta, úgy a zsidóknak, amint a pogányoknak is az Isten országába való bejutás útját: Annak okáért atyámfiai igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. (2Péter 1:10,11)

Mível a kulcsok pünkösdkor a nyilvánosság ele kerültek, ezért Péternek nincs szüksége utódra, mert a mennyek országa már nem egy titok, hanem egy valóság minden ember számára, és e valóság le van írva a Bibliában. Nincs bizonyíték, hogy Péternek valaha is utóda lett volna.

A János 21:15-17-ig leírt megbízatásban, ami Péternek adatott, mondván: Legeltesd bárányaimat ... legeltesd juhaimat! jelenti: Bizonyítsd be szeretetedet az által, hogy mész és hirdeted másoknak a mennyek országának igazságait. Azonban ezt a megbízatást nemcsak Péter kapta, hanem Jézus Krisztus minden igaz követője is. (Ézsaiás 61:1,2 és 43:10,12)