Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Lót

A magukat szerető, a pénzsóvárgó, gőgös, káromkodó, engedetlen, áruló, inkább a gyönyörnek, mint Istent szerető emberek többségben lesznek az utolsó napokban, hasonlóan mint Lót idejében. I. Kor. 10:11.

Lót, Ábrahámnak unokaöccse volt. Ábrahám, amikor Isten parancsára elhagyta a Káldeai Úz földjét, hogy Kanaánba menjen, Lót kísérte őt. Végűl a vagyonuk, a sátraik, a nyájaik és a csordáik, annyira megsokasodtak, hogy a terület már nem volt elegendő ahhoz, hogy együtt maradjanak, ezért ajánlotta Ábrahám, hogy váljanak el és megengedte Lótnak, hogy válasszon magának területet. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát ... És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, Lót pedig lakozik a Jordán-melléki városokban, és sátoroz Sodomáig. I. Móz. 13:10-12. Így lett Lót Sodoma lakosa. Mialatt Lót itt lakott, két különböző alkalommal lett kiszabadítva ellenségei kezéből. Az első alkalom akkor volt, amikor négy királyt legyőzött másik öt királyt, amelyek közül egyik Sodoma királya volt. A győztesek kifosztották a meghódított várost és Lótot fogolyként hurcolták el, majd Ábrahám kiszabadította a feddhetetlen Lótot. I. Móz. 14:1-16. Ebben a képben, Ábrahám Istent szemléltette, miközben Lót az Isten iránti jóakaratú embereket, akik a nagysokaságot fogják alkotni. Jel. 7: 9-17.

Lótnak második szabadítása fontosabb, ekkor Isten Sodomát tűz által elpusztította. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt ... és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett. I. Móz. 13:13. 18:20. A Biblia feljegyez egy párbeszédet Isten és Ábrahám között, amelyben Ábrahám az igaz Lótra gondolva csodálkozva kérdezi: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe? De Isten megigérte, hogy a városnak megkegyelmez, ha Ábrahám talál tiz igaz embert. De nem talált. I. Móz. 18:23-33.

Ezek az esemény prófétai jeleggel bírnak, ezt igazolják Jézus szavai: De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ekképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Luk. 17: 29,30.

Isten két angyalt küldött Sodomába, Lót meglátván őket kiment eléjük, fogadta őket és felajánlotta vendégszeretetét. Zsid. 13:2. A vacsora után, a város férfiai öregek és fiatalok egyaránt körbevették a házat, és kérték Lótot, hogy adja ki nekik, hogy meggyalázzák őket. Lót kiment és kérlelte őket, hogy ne kövessenek el ilyen törvénytelenséget, sőt a tömegnek felajánlotta a két hajadon lányát, de hiábavalónak bizonyult. A tömeg Lót ellen fordult, de az angyalok Lótot visszahúzták a házba és a gonoszokat vaksággal verték meg. A Sodomabeliek elpusztítása jogossá vált.

Lót, ki kellett hozza erről a helyről mindazokat, akik igazak voltak. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tűnt, mintha tréfálna. I. Móz. 19:12-14. Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz. I. Móz. 19:17. Lót, Czoár városába akart átmenekülni, az angyalok siettették, mondván, hogy nem tehetnek semmit, amíg nem érsz oda. I. Móz.19:22.

Lót és családja miután elhagyták ezt a régi haldokló világot, és türelmetlenül várták, hogy belépjenek Isten új országába, többé nem volt szabad visszatekinteniük. Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Luk. 9:62. Lót felesége visszatekintett és azonnal sóbálvánnyá változott. Ti akik menekültök: Emlékezzetek Lót feleségére! Luk. 17:31,32. Az angyalok kérték Lótot: Fussatok most!, ez érvényes napjainkban is: Fussatok ki belőle én népem!

Jézus hasonlította Sodoma napjait a vég napjaira: Hasonlóképen, mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; E képen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Luk. 17:28-30. Zolt. 37:1-11. 92:8. A mostani világ megveti Isten üzenetét, úgy ahogyan a Sodomabeliek gúnyolták Lótot. II. Pét: 3:7,10. II. Thes. 1:7-9.

Lót nyíltan beszélt a Sodomában lévő törvénytelenek ellen az angyalok látogatása előtt, de azok vádolták, mondván: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? I. Móz. 19:9. I. Móz. 19:14. Az Isten szolgálatában való fáradozás ki fog szabadítani Sodoma csapdájából. Ezék. 16:49. A Lót neve takarót, völgyet, rejteket jelent. Lót megmenekült, mivel igaz volt, és szomorú a romlottaknak a kicsapongó élete miatt, nyögött és sóhajtott azon utálatosságok miatt, amelyeket elkövettek a városban.

Később Lót elhagyta Czoár városát és a hegyekben lakott egy barlangban a két lányával, akik bort adtak neki inni, és azután vele háltak (nem a szexuális vágyak kielégítése miatt). Az így létrejött fiak az Ammon és a Moáb nemzeteinek az atyjává lettek. I. Móz. 19:30-38.