Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Naponta szerelmesnek lenni

Majdnem minden ember vágyik egy olyan szerelmi kapcsolatra, amely egységet, foglal magába, mély intimitást, örömet, derűlátást, izgalmat, elragadtatást és azt a majdnem leírhatatlan, eufórikus érzést, amit a szerelmesnek lenni kifejezés alatt értünk.

Egyesek úgy tartják, hogy a romantikus szerelem a házasság tortáján levő tejszínhab, szép, de haszontalan. Mások a tovatűnő szenvedéllyel tévesztik össze.

Szerelmesnek lenni annyit jelent, mint amikor az embernek egy jelenése van, egy felfedezés, amiben a másik ragyogó fényben tűnik fel, és az egymásra találás egy alapvető szükséglet betöltésének érzését kelti. A szerelmesek életerősnek érzik magukat, van célja a cselekedeteiknek, reménykednek a győzelemben és tudják, hogy szeretik őket.

Lehetséges lenne ötven hatvan évesen is ilyesmi? A válasz pedig az, hogy amikor semmi sem megy így ahogy kellene akkor a megoldás: legyetek szerelmesek hetven évesen is! A romantikus szerelem nemcsak a fiatalok kiváltsága. A pszichológusok a szerelemnek építő és rendszerező hatást tulajdonítanak a személyiségre nézve. Ez hoz ki belőlünk minden jót. Készteti a jellemfejlesztést, hogy egy felelősségteljesebb érettségre jussunk.

Akármilyen őszinte odaadásod, ha nem szereted társad elveszted az Isten által tervezett boldogságot amely olyan széppé tenné a kapcsolatot.

Nem lehet mindegyikünk gazdag vagy zseni, de a szerelem kulcsa a kedvesség és udvariasság mindenkinek elérhető. A szavak üresek maradnak ha nem töltjük meg lényeggel őket. Az egyetlen mód, hogy életre keljenek az, ha szívünk mélyéből fakadnak. És ismételgetnünk kell őket a végtelenségig, hogy értelmük esőként itassa át a szerelem kiszáradt gyökereit megkövesedett szívünkben.

A romantikus szerelem ami a házasságban az igazi szerelemet hivatott életre kelteni, elsajátítható ha kihasználjuk az elme Istentől kapott képzelőtehetségét. Ez által biztosíthatjuk partnerünknek a megfelelő érzelmi légkört.

Mindenki választhatja azt, hogy szerelmes legyen a házastársába. A szerelem folyamata az elmédben kezdődik, akkor amikor azt választod, hogy engedsz a velejáró ellenállhatatlan érzéseknek. (Habár az agape szeretet különbözik a romantikus szerelemtől, mivel az utóbbi dinamikus kölcsönösséget feltételez, mégsem zárja ki a romantikus szerelmet, hanem aláhúzza annak fontosságát). A férj és a feleség fel kell használja a képzelőerejét, hogy újra és újra szerelmesek legyenek egymásba, hogy megújítsák az őket összekötő romantikus szerelmet.

Mivel a képzelőerő az egyik legnagyobb természeti erő, amellyel rendelkezünk, képesek vagyunk arra, hogy bármikor újranézzük a társunkkal töltött kellemes perceket. És ugyancsak a képzelőerő az, ami növeli az érzelmek intenzitását, ugyanúgy, mint ahogy a képek növelik egy könyv hatását. Ez olyan, mintha vetítővásznak lennének az agyunkban és arra bármilyen fajta filmet ki tudnánk vetíteni. Hogyan tudjuk megtenni ezt a dolgot? Válasz ki egy partneredről és rólad szóló romantikus pillanatot a múltból, a jelenből vagy a remélt jövőből. Ahogy kezdesz gondolkozni azokról az érzésekről, az agyad elkezd vizuális képeket előhozni. A képzelőerő táplálja és megerősíti a gondolataidat; a gondolataid pedig táplálni fogják az érzelmeidet. A partneredre gondolva, a múl kellemes tapasztalataira gondolva, azután pedig álmodozva azokról a kellemes pillanatokról, amit a jövő rejteget, kezded felépíteni a te részedet a házasságod romantikus szerelem épületéből. Sokan, akik nem próbálnak újra meg újra szerelmesek lenni a partnerükbe, elkezdenek másokról álmodozni, ezzel megpróbálva kitölteni a lelkükben az érzelmi űrt. Még akkor is, ha ezen gondolatok megmaradnak a képzelgések szintjén, hamar el kell hessegetni őket és a gondolatokat a házastársra irányítani.

A romantikus szerelem eltűnik, ha a felek szeretik nevetségessé tenni a másikat és koncentrálni a másik hibáira. Ha a másikat abszurd, nevetséges helyzetekben képzeljük magunk elé, ez oda fog vezetni, hogy minden iránta érzett tiszteletünk megszűnik. A partner gondolatban való kritizálása helyét át kell, hogy vegye annak értékelése. Hogy fenntartsd a társad iránt érzett tiszteletet, soha ne engedd meg, hogy bárki is megsértse őt a te jelenlétedben. Egyik parancsolat a tíz közül, amelyeket egy írónő a házastársaknak szánt, ezt mondja: Ne engedd meg senkinek, hogy azt mondja , hogy nem vagy boldog; sem anyádnak, sem testvérednek, sem a szomszédasszonynak, mert a Bíró nem fogja ártatlannak nyilvánítani azt a felet, aki megengedte, hogy egy kívülálló személy rosszat mondjon a férjéről.

A szeretet növekedéséhez szükséges megfelelő érzelmi légkör alatt egy romantikus légkör értendő. Azt mondják, hogy a cselekedetek gyakran az érzelmek előtt járnak. A hozzáállásodtól függetlenül, az a tény, hogy megteszel valamit mindenképpen eredményeket fog létrehozni, mivel az érzelmek követik a cselekedeteket. A logikus gondolkodás nem tudja megváltoztatni az érzelmeket, de a tetteink igen.

Azok az apró dolgok, amiket megteszel a másikért, növelik az érzelmi lerakat-ót és segítenek abban, hogy szerelmesek maradjatok. A fösvénység nélkül elmondott szerelmi vallomások, egy vacsora kettesben, egy örömet hozó helyes vicc, egy csendes séta, friss élet forrásává teszik az együtt töltött perceket, amelyek egymáshoz való kötődést és örömet hoznak a pár életébe. Két dolog, ami elősegíti a romantikus szerelem megjelenését: a fizikai érintés és egy jó szemkapcsolat. A fizikai érintés alatt nem szexuális jelzéseket értek, hanem az olyan fizikai közeledést, ölelések, simogatások és gyöngéd érintések által, mint amivel valamikor fiatal korukban lángba borították egymás szívét.

A pszichológusok megfigyelték, hogy azoknak, akik mélységesen szerelmesek egymásba, sokkal jobb a szemkapcsolatuk, mint a többi párnak. Amikorra szemeid a romantikus érzelmek ébredését jelzik, nagy a valószínűsége, hogy ez a partneredben is visszhangra talál, amely nagyon gyorsan felerősödhet. A romantikus szerelem egyik legnagyobb ellensége a nyaggatás. Allan Petersen így elemezte ezt a szokást: A nyaggatás, vagy szekírozás a nő egyik fegyvere, amit a férje ellen használ. Ez az állandó zaklatás arra hivatott, hogy a feleség elérje, amit akar. Akkor, amikor a férj végső kétségbeesésében enged, tulajdonképpen megveti önmagát ezért és ez azt eredményezi, hogy következő alkalommal sokkal kevésbé fog engedni a magáéból és persze azt, hogy akkor a nő meg sokkal többet kell, hogy nyaggassa majd ugyanazon dolog eléréséért. A nő tulajdonképpen önző módon éri el a célját, a házasságát fizetve érte cserébe. Az a nő, aki csak nyaggatással tudja elérni a célját, feleségi sikertelenségét bizonyítja be. A szekírozás tulajdonképpen egy önző függetlenség kifejezője.

A Bibliában egy egész könyv, az Énekek éneke, a házasságon belüli romantikus szerelem témájának volt szánva, ami egy ideális példaképet mutat be, egy utat, amin járnunk kell. A kutatók észrevették, hogy a romantikus szerelem egyik fontos része az az erős vágy, amely arra készteti az embert, hogy igyekezzen boldoggá tenni a másikat, akármennyi erőfeszitésbe kerülne is ez. Szerelmesnek lenni - mondta egy író - egy olyan imádatforma, ahol a szerelmes fél elfelejtkezik önmagáról. Egy bizonyos értelemben ezek a szavak alkalmazhatóak a hívő Jézus Krisztus, a Megváltója, iránti érzelmeire is, ami sok tekintetben hasonlít a szerelmes férj és feleség érzelmeire. Íme egy párhuzamosság a kereszténység és a romantikus szerelem között.

Van a Bibliában egy könyv, az Énekek éneke, amely nemcsak hogy visszaállítja a romantikus szerelmet a rendeltetési helyére a házasságban, hanem az Egyházat is megszabadítja az idők során összegyűjtött előítéletektől.

Pont ott, ahol meg kéne találjuk Isten biblikus akaratát a családdal, romantikus szerelemmel és nemiséggel kapcsolatosan, pont ott ütközünk bele a legnagyobb eltorzulásába annak a dolognak, ami a páros életünnep kellett volna legyen.

A család bibliai képét sok görög hatás érte az idők során, lelki szférába vivé át azt, ami a szerelem fizikai megélése kellett volna legyen a házastársi kapcsolatban. Első sorban a görög sztoikusok voltak azok, lenézve az emberi érzelmeket, akik meghonosították az emberi szenvedélyek allegorizálásának szokását az irodalomban, olyannyira, hogy az emberi érzelmek csak a lelki fogalmak sápadt szimbólumaivá váltak. Másodsorban, Platon, a görög filozófus, terjesztette el azt a felfogást, hogy nem létezhet egyszerre fizikai és lelki szerelem. Ezért jobb lemondani a fizikai szerelemről azért, hogy a lelki elérhető legyen. Ez a felfogás óriási befolyással gyakorolt a keresztény tanítókra. Harmadsorban pedig, a gnosztikus szekták arra tanították a házasokat, hogy mondjanak le teljesen az emberi szexualitásról, egy misztikus lelki házasság érdekében.

Nyilvánvaló, hogy az Énekek éneke ellentmond ezen felfogásoknak és ezért az egyház képviselői, akik elfogadták a gnosztikus tanokat, nem tűrhették meg másként a tanításait, csak úgy, hogy azokat is megpróbálták áthelyezni a lelki dimenzióba; így a Bibliában leírt házasságból az Isten és ember közötti misztikus házasság szimbóluma lett.

Ily módon, már nem meglepő az, hogy a Sötét Középkorban az Egyház a legnagyobb erénynek a cölibátust tekintette, és ennek a hívei pedig továbbfolytatták az Énekek énekének, annak a könyvnek, amely a megszentelt házassági szerelem leírásával van tele, átlényegítését, allegorizálását, megszabadítva azt az emberi szerelem fizikai sarától.

A házastársi szerelem szent szépségét a tizenhatodik századi keresztények fedezték fel újra, amikor a puritánok és más reformátorok kijelentették, hogy a nemi ösztönt Isten teremtette, azt is közölve ezzel egyidőben, hogy az Énekek énekében tanítást találunk a tökéletes házastársi szeretetről.

Sajnos a tizenkilencedik századi, szexuális kapcsolatot illető, viktoriánus feszélyezettség megőrizte az Énekek énekének divatos, allegorikus magyarázatát. Például, amikor dr. J. Pye Smith bebizonyította, hogy az allegorikus értelmezés ellentétben áll a nyelv és ráció összes törvényével, az igazi vallás kárára, dr. James Bennett azt válaszolta neki, hogy feltétlenül allegorikus kell, hogy legyen az értelmezés, mert az Énekek énekének nyelvezete szószerinti értelmezésben ellenkezne az illemszabályokkal.

A héber felfogásban nincs elkülönítve az Isten iránti szeretet, az embertársunk iránti szeretet és a házastársak közötti érzéki szeretet, mindhárom esetben az ahavah kifejezést használva.

A férj és feleség közötti szeretet Isten akaratának betöltésének, az ő parancsának teljesítésének tekintették. Az Énekek éneke arra tanít, hogy a romantikus, érzéki szerelem Isten alkotása és ajándéka a házastársak számára, hogy ő tiszteli és megáldja a férj és feleség közötti igazi romantikus szerelmet, amelyet fejleszteni lehet a házasságban az ő dicsőségére.

Van valami értelme?

Mikor az ember már túl van az élete felén, mi értelme van a romantikus szerelemnek?– mondják egyesek, akik alacsonyrendűnek és önzőnek tartják ezt az erőfeszítést, mivel válaszreakcióra van szüksége. És a házastársak közötti szeretet bármely oldalát nézzük is, mindenikre igaz az, hogy válaszreakciót követel és nincsen ebben semmi rossz. El kell ismerjük azt, hogy a Teremtő volt az, aki a mély és szenvedélyes érzelmek megélésének képességével megajándékozott bennünket. A szerelmesek kapcsolatának boldogsága előre vetíti az őket Teremtőjükkel összekötő erős szeretet-kapcsolatot, annak a szeretetnek kifejezőjeként, amit Iránta, otthonuk jótevője iránt éreznek.

A romantikus szerelem képessé tesz legyőzni az élet akadályait, és az élet harcait vívó jellem éppen a harcok miatt és nem azok ellenére szépül. A szerelem a törvény betöltése, mivelhogy a házastárs értékelését és nem bírálatát követeli. A másik fél legnemesebb tulajdonságainak felfedezését jelenti és nem az ítélet lelkületét. A szétválaszthatatlan kapcsolat érdekében megteremti a legromantikusabb légkört, hogy társunk érzelmi világa gazdagabb legyen.

A romantikus szerelem intimitást eredményez, amely által az érzelmek kohójában kettőjük akarata egy nemes cél érdekében egyesül, hogy létre hozza az együttérzést és az eggyé válást. A romantikus szerelem megerősíti a kapcsolat egyediségét, és az érzelmek és érzületek ereje által létrehozza az odaadás egyirányú megnyilvánulását, amely mindig a másik személyt tartja szem előtt; úgy ahogy ezt Jézus is tette, hogy példaképünk legyen.

Javaslatok, irányelvek

Ha a férj megtanulja, hogy a nőknek milyen sokat számítanak a kis meglepetések és az apró gesztusok, sok kellemetlenségtől menti meg magát. Hogy érezzék, hogy szeretik őket, a nőknek szükségük van érzelmi bizonyítékokra. Egy két bizonyíték, bármennyire fontosak legyenek azok, nem lesz elegendő. Nekik állandó jelzésekre (figyelmességekre) van szükségük a partner részéről, amiket úgy fordíthatnak le, hogy: fontos vagyok neki, értékel engem és amit teszek is, tehát szeret!

Úgy ahogy a férfiak kell, hogy gondoskodjanak a kis figyelmességekről, ugyanúgy a nőknek is figyelniük kell arra, hogy észrevegyék és értékeljék ezeket a figyelmességeket. A férfinak szüksége van az értékelésre és bátorításra, azért, hogy megőrizze ezt a magatartásformát. A férfiak rögtön abbahagyják a figyelmességeket, ahogy az erőfeszítéseiket magától értetődőknek tekintik. Egy mosollyal és egy köszönettel a nő biztosítja a férfit arról, hogy értékesnek tartja amit tett. Amikor a férfi úgy érzi, hogy nem értékelik, beszünteti a támogatást.

A nő meg kell, hogy értse és el kell, hogy fogadja a férfi azon ösztönös törekvését, hogy összes energiáját egy fontos dologra összpontosítja és az apró dolgok fontosságát lebecsüli. Ezt megértve, ahelyett, hogy megharagudna azért, mert kevesebb figyelmességet kap, a nő együtt fog működni a férfivel, hogy közösen oldják meg a problémát.

Amikor a férfiak kevesebbet adnak, nem azért teszik, mert nem szeretik a feleségüket, hanem azért, mert azt hiszik, hogy már megtették a kötelességüket egy nagy dolog (gesztus) véghezvitelével. Ezzel ellentétben a nő a lehető legtöbbet adja és csak akkor veszi észre, hogy ő kevesebbet kapott, amikor kimerül. A nők bőkezűen adnak és azt feltételezik, hogy a férfiak is így fognak tenni. A nők nem számolják a jó pontokat, mint a férfiak. És addig, amíg a nő mosollyal az arcán, jókedvéből ad, a férfi úgy véli, hogy az eredmény egyenlő. ő nem jön rá arra, hogy a nőnek van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy örömmel adjon akkor is, amikor az eredmény már rég a férfinak kedvez.

A férfi egyik jellemzője az, hogy büszke arra, hogy egyedül végez el dolgokat. Csak akkor kér segítséget, amikor már tényleg nagy szüksége van rá. Ezzel ellentétben, a nők nem váratnak a segítségükre. Amikor szeretnek valakit a lehető legtöbbet adják. Nem várják, hogy külön megkérjék őket, és minél jobban szeretnek, annál többet adnak. Ha a férfi nem támogatja a nőt, ez úgy értelmezi, hogy a férfi nem szereti őt. ő nem érti, hogy a férfi azt várja, hogy megkérjék.

A nő még akkor is adni fog, teljesíteni a férfi kéréseit, amikor a mérleg már rég a másik fél javára dőlt. Ha tud segíteni a férjén, akkor ő megteszi. Az egyenlőség megtartásának fogalma ismeretlen a nő számára. Ha a nő érzi, hogy többet ad, mint amennyit kap, egy idő után megharagszik. A nők nem jönnek rá, hogy a férfiak elkezdenek rossz pontokat adni abban a pillanatban, amikor úgy érzik, hogy nem szeretik és támogatják őket és természetesen nem is hajlandóak adni ezután. A rossz pontok megmérgezik a kapcsolatot.

A férfi képes visszavonni minden jó pontot, amit adott, sőt, mitöbb, képes teljesen beszünteti az érzelmi támogatást. Ha azonban érezni fogja a nő ragaszkodását és támogatását, visszaad minden jó pontot és visszavonja a rosszakat. A megoldás, a büntetés helyett, a megbocsátás.

Fedezzünk fel együtt néhány figyelmességi tanácsot, amelyek a nőknek kellemes érzéseket és a szeretet légkörét nyújtják. Segíteni fognak abban, hogy mindketten szerelmesek maradjanak:

- Lepd meg őt virággal, de ne csak akkor ha valami fontos napot ünnepeltek.
- Amikor hazaérkezel, az első pillanatok a szeretetteljes ölelés és az újratalálkozás örömszavai legyenek.
- Kérdezd meg, hogyan telt a nap a munkahelyen vagy otthon. Ha gondok adottak ne siesd azokat megoldani, hanem hallgasd figyelemmel.
- Ha fáradt vagy foglat terítsd meg az asztalt helyette.
- Legyen időtök együtt sétálni, és kérdezd meg tőle, hova menne szívesen.
- Ajándékozd meg egy egy bókkal minden alkalommal amikor csak teheted.
- Ha kedvtelen, ne firtass kényes dolgokat vele, hagyd más alkalomra őket.
- Szóljál be telefonon ha késnél.
- Ha hozzád beszél legyél figyelmes. Legyen vizuális kapcsolatod és biztosítsd lelkileg is, hogy érdekel a dolog.
- Ha mosogat és látod, hogy a nap leterhelte őt, ajánld fel segítségedet.
- Hívd fel a munkahelyén és mondj valami kedveset neki (például szeretlek), és kérdezd meg, hogy érzi magát.
- Segíts a házimunkában. Porszívózz, ágyazzál meg, mosd fel a földet és vidd le a szemetet.
- Ha elhagyod a helységet ahol éltek, hívd fel ha megérkeztél és közöld vele a telefonszámot amin elérhet téged.
- Mindig legyél megborotválkozva, tiszta és üde.
- Egy kis hát- vagy lábmasszírozás, felüdíti nem annyira a fizikai cselekmény, mint a figyelmesség miatt.
- Simogasd és bánj vele gyengéden naponta.
- Legyél türelmes, ha mondani akar neked valamit.
- Mutasd ki vonódásodat nyilvánosan is, fogd meg a kezét vagy öleld át, éreztesd másokkal is mily kincset tartsz a kezedben
- Gondoskodj olyan alkalmakról, amikor mind a ketten elegánsan kell megjelennetek.
- Mutass iránta több figyelmet, mint a körülötted állókra.
- Éreztesd vele, hogy ő fontosabb mint testvéreid és barátaid.
- Ajándékozd meg őt apróságokkal.
- Ismerd a méreteit, és legyél figyelmes a ruházati cikkekre amelyek esetleg találnák.
- Szervezetek rövid romantikus kirándulásokat.
- Legyen nálad fényképe.
- Ajánld fel, hogy valamit megjavítsz a lakásban.
- Mikor kinyitod az ajtót előtte, vedd át a csomagjait.
- Értékeld ahogy megterített. Amikor megkéred valamire, használd a csodaszót: kérlek vagy légy szíves
- Amikor öltözik tartsd meg a kabátját és mindig add meg az elsőbbséget neki.
- Ha nem érzi jól magát, készíts neki teát és egy egy futó simogatás vagy ölelés között kérdezd meg, hogy hogyan érzi magát
- Úgy rendezzétek dolgaitokat, hogy együtt menjetek lefeküdni.
- Nevess a viccein és használd humorod, hogy jó kedvet csinálj.
- Csókold meg eltávozásodkor és jöttödkor. Köszönj meg mindent amit érted tesz.
- Ne válaszolj a telefonra intim pillanatokban vagy amikor egy fontos párbeszéd közepedte vagytok.
- Vásárold meg neki a kedvenc édességét. Ajánld fel, hogy ez alkalommal te mész bevásárolni.
- Legyél büszke rá, és beszélj jódtulajdonságairól ott ahol csak mások társaságában vagy.
- Biztosíts hetente egy szabadnapot neki, olyan értelemben, hogy te vállalod azokat a kötelességeket amelyeket ő szokott teljesíteni.
- Lopjál be az olvasott könyvei közé egy egy cetlit amin a te szerelmi nyilatkozatodat olvashatja.
- És még sok mást is, mert a szerelem megfizeti azt.

Vesztesség és nyereség?

A rutin és a monoton életvitel, amely a szerelem hiányában jelenik meg, kinyilvánított vagy visszafojtott elégedetlenséghez és visszatetszéshez vezet, amely beteggé teszi a párkapcsolatot és gyászos elidegenedést okoz.

A romantikus szerelem hiányában, az öröm elmarad és a pár a társadalmi életben képtelen lesz pozitív befolyást vagy baráti érzületet közvetítenie. Amikor a szerelem az önzés és a hatalmi vágy miatt megszűnik, az élet értelmetlené válik, a bizalom elvész és kettőjük elidegenedésére vezet.

A romantikus szerelem hiányában az önbecsülés csökken, mert hiányoznak azok a megnyilvánulások amelyek az értékelést hivatottak kifejezni. Ha nem értékelem társamat, magam is értéktelennek tetszek saját szemeimben. De ott, ahol a romantikus szerelem mindig újabb és újabb kifejezési módokra talál, a két fél nem tud betelni egymással és állandóan arra törekszenek, hogy önmagukról elfelejtkezve, a másikat helyezzék előtérbe. Ilyen légkörben meglátják Isten önfeláldozását, és hitük erősen Benne fog gyökerezni.

Nincs kritika és zsörtölődés, sem versenyzés vagy a saját igazság keresése, elmaradnak a sértések és a felemelt hangú párbeszédek, nincs visszatetszés, sem félelem, nincsenek hatalmi konfliktusok vagy külön kassza, sem hamis imádat, még felelőtlenség vagy meghatározatlan szerepek sincsenek.

Lehet, hogy a következő recept mondani fog valamit neked: Vegyünk egy csésze szeretetet, két csésze hűséget, három adag megbocsátást, négy liter hitet és egy nagy humor-fazekat. Először jól összekavarjuk a szeretetet, a hűséget és a hitet, azután a mixer segítségével hozzáadunk még egy kis gyöngédséget, jóságot és megértést. Ehhez jön még a barátságosság és reménykedés; az egészre rászórunk egy nagy adag kacagást. Kitesszük sülni a napra, utána pedig gyakori ölelésekbe csomagoljuk. Nagy adagokban fogyasztjuk naponta. Jó étvágyat a romantikus szerelemhez!