Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Filemonnak irt levél

Miközben Pál első ízben fogoly volt Rómában négy kanonizált levelet írt. Egyike ezeknek a Filemonhoz intézett levél volt, bár az első két vers, két más nevet és a gyülekezetet vagy a csoportot is említi amely összegyűl Filemon házában. Valószínű, hogy a két éves római fogság ideje alatt lett írva 59, és 61 között, és Tikhikusnak, meg Omesimusnak lett átadva, akik Efézusban hagyták az efézusi levelet, majd Kolosséba mentek, hogy átadják a Kolossébelieknek és a Filemonnak írt levelet. Filemon Kolosséban lakott. A 19. vers arra mutat, hogy Filemon Pál prédikáló tevékenysége következtében lett keresztyénné. Kol 4.7-9. 17. File 2,10-12.

Egy rabszolga, Onesimus bizonyos ok miatt megszökött az ő urától Filemontól. A szökevény Rómába jutott, és alkalma volt találkozni Pállal a börtönben. Az idővel elfogadta az evangéliumot, amelyet Pál hirdetett. Ezért írja Pál Filemonnnak: Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem Onesimusért (10). Onesimus nagyon buzgó volt és úgy tűnik, hogy jelentősen hozzájárult Pál Rómában végzett evangéliumi hirdetéséhez. Mindennek ellenére Pál visszaküldi őt urához Filemonhoz, hogy a szökése okozta tévedés legyen jóindulattal és nagylelkűséggel kezelve Filemon által. Pál kéri Filemont, hogy Onesimust ne úgy fogadja, mint rabszolgát, hanem mintegy testvért az Úrban, hogyha vele, vagy mással szemben tévedett, Pálnak számítsa be. Mivel Filemonnak, Pál ismertette meg az evangéliumot, így könnyen megérthető, hogy Filemon adósa volt Pálnak. Pál bízik abban, hogy a nagylelkű Kolossébeli megteszi mindazt, amit ő kért tőle, sőt még többet is. Pál kifejezi reményét, hogy rövidesen meglátogatja Filemont, és egy ideig vele marad.